Dokumenter til brug for vurdering og salg af havehuse

Samtlige dokumenter, der er relevante for dit havehus, SKAL du som sælger udfylde, så godt som det lader sig gøre.
Har du ikke optegnelser/skitser af huset med mål, må du selv opmåle dit hus og fremskaffe oplysningerne.
Det står angivet i Kolonihaveforbundets regler vedr. vurdering, som findes længere nede blandt dokumenterne, at det er sælgers ansvar, at fremskaffe oplysninger samt at det oplyste er lovligt.
Dit hus kan ikke blive vurderet, før samtlige dokumenter inkl. indhentet attest fra Tinglysningsretten er tilvejebragt. Vurderingsudvalgets opgave er udelukkende at vurdere hus og have med henblik på en værdiansættelse og er ikke et serviceorgan for medlemmerne.
Prisen for vurdering er kr. 1000,-.
Efter vurdering skal tekst, fotos, samt vurderingen sendes til webmasteren, hvis man ønsker annoncen oprettet på hjemmesiden.

Vurderingsregler_2019.pdf
Vejledning om prisfastsættelse af kloakanlæg_2019.pdf
Vejledning til køber og sælger om vurdering_2019.pdf
Oplysningsskema 2019.xls
Tabel til vurdering_2019.pdf
Ejererklæring_2019.docx
Bestilling af tingbogsattest paa kolonihavehuse.pdf
Ankeblanket_2019.docx
Fremgangsmåde opsigelse-hussalg 2020.doc
Kvittering for modtagelse af vurderingsgebyr kr.docx
Løsøreliste-2014.doc
OplysningOmFortrydelsesret.pdf
OpsigelseMedBebyggelse.pdf
InformationTilSælgerOm HandelMedKolonihavehus.pdf
ejeroplysninger bilag 1-år 2014.doc
FravalgAfTilstandsrapport.pdf

Formand for Vurderingsudvalget

Pernille Schjølin Sveegaard
25 48 66 90
schjolinsveegaard@gmail.com

Webmaster

Martin Sveegaard
sveegaard@gmail.com