Fællesarbejde 2020

work

i Haveforeningen KANA


Arbejdstiden er lørdage fra kl. 8.00 til kl. 11.30. Mødested: Maskinhuset, Lykkevej 6.

Er du forhindret den pågældende dag, så ring til Jens, Wimmersvej 5, tlf.: 24 48 09 47 senest 8 dage før, grundet tilrettelæggelse af arbejdet.

Medlemmer, som ikke har udført sin pligt i henhold til vedtægternes § 8, stk. 2, vil ved sæsonens afslutning blive afkrævet et gebyr på kr. 600,-.

De haver, som ikke står på listen har et "fast job" i foreningen. Der er stadig mulighed for at melde sig til et fast job ved at kontakte Jens. Se sidste skema. Skulle der være fejl, så ring til Jens.

Hold afstand, brug egne redskaber. Overhold Myndighedernes anvisninger.
Vi starter 16/5, hvor vi gerne må mødes mere end 10 personer.


Se vejforkortelser under skemaet:

Dato og havenummer

16/5 30/5 6/6 20/6 8/8 22/8 19/9
SV 1 SV 7 GS 1 HLP 8 SV 5 VE 1 SV 2
HLP 4 W 34 LV 4 W 24 W 32 HLP 10 W 22
GS 2 W 28 HLP 2 W 23 W 30 LV 17 W 21
W 12 W 20 W 18 W 1 W 19 W 14 W 4
GS 4 W 17 W 10 w 11 W 6 W 13 KV 16
LV 19 KV 1 W 3 LV 28 KV 14 W 7 KV 4
LV 10 KV 8 LV 26 KV 10 KV 6 LV 21 LV 9
GS 3 LV 7 LV 16 LV 15 KV 12 LV 11 W 25
W 9 LV 5 LV 8 LV 2 LV 14 LV 22 SV 3
SV 11 W 16 VE 5 W 15 HLP 12 KV 5 LV 20
LV 24 VE 3 LV 12 SV 8 W 2

KV: Kanavej HLP: Holger Larsens Plads LV: Lykkevej
VE: Verdens Ende W: Wimmersvej GS: Græsstien SV: Søren Sø Vej

Faste jobs i foreningen 2020

Have Navn Arbejde
LV 13 Mette S. Nielsen Vedligeholdelse af indkørsel
? Rengøring af fællestoilet
LV 3 Susanne Lundberg Næstformand
LV 18 Kell Bækkelund Formand
SV 6 Susanne Hamadi Kasserer
SV 4 Majbritt og Jan Svendsen Søndagslotteri, græsslåning
W 5 Jens Andersen Vedligeholdelse af græsareal ved minigolfbanerne med foreningens lille græsslåmaskine (selvdreven). Bestyrelsesmedlem
SV 9 Conni og Kaj Olsen Pudsning af fælleshusets vinduer og glasdøre
HLP 6 Ejgil Hansen Vedligeholdelse af øvrige græsarealer med foreningens græsslåmaskine
GS 6 Grethe og Holger Larsen Bed ved gl. kirkesti og Søren Sø Vej
GS 6 Grethe og Holger Larsen Bed ved gl. kirkesti og Søren Sø Vej
W 8 Pernille Jørgensen Bestyrelsesmedlem
KV 2 Hanne og Bjarne Foldal Udlejning af foreningens trailer
VE 7 Kirsten og Helge Brender Pasning af Verdens Ende
KV 3 Martin Sveegaard Vedligeholdelse og udvikling af hjemmeside
W 36 Maria Bering Bestyrelsesmedlem
W 26 Inge Grønlund Bestyrelsesmedlem

God arbejdslyst!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen