Fællesarbejde 2021

work

i Haveforeningen KANA


Arbejdstiden er lørdage fra kl. 8.00 til kl. 11.30. Mød op til tiden, så arbejdstiden bliver effektiv.
Mødested: Maskinhuset, Lykkevej 6.
Registrering af fremmøde: Kl. 0800 - 0805. Ved senere fremmøde, sker ingen registrering, og fornyet fællesarbejde er påkrævet for at undgå at blive pålagt gebyr for manglende deltagelse.

Er du forhindret den pågældende dag, så ring til Jens, Wimmersvej 5, tlf.: 24 48 09 47 senest 8 dage før, grundet tilrettelæggelse af arbejdet.

På baggrund af sidste års generalforsamling, deles fællesarbejdet i år op i to ”arbejdssemestre” – et før sommerferien og et efter. Man skal således have afsluttet sit fællesarbejde inden for tildelte arbejdssemester - også hvis man er forhindret og vil bytte. Man kan ikke bytte henover sommerferien. Dette tiltag er indført for at fordele arbejdsstyrken mere ligeligt henover sæsonen.

Medlemmer, som ikke har udført sin pligt i henhold til vedtægternes § 8, stk. 2, vil ved arbejdssemestrets afslutning blive afkrævet et gebyr på kr. 600 kr. for manglende deltagelse.

De haver, som ikke står på listen har et "fast job" i foreningen. Der er stadig mulighed for at melde sig til et fast job ved at kontakte Jens. Se sidste skema. Skulle der være fejl, så ring til Jens.


1. arbejdssemester (maj - juni)

8/5 29/5 12/6 26/6
KV4 LV2 LV8 LV4
WV4 LV11 LV20 LV21
SSV7 LV26 WV25 WV18
GS2 WV16 WV28 WV1
LV14 WV22 WV34 WV9
LV22 WV2 WV11 WV24
VE5 KV5 WV21 KV8
WV12 SSV11 GS4 SSV1
LV24 GS1 VE3 SSV2

2. arbejdssemester (august - september)

7/8 21/8 4/9 18/9
LV5 LV9 LV15 WV10
LV7 LV12 LV10 KV16
LV19 LV16 LV17 HLP12
WV20 LV28 WV6 HLP8
WV30 WV19 WV23 WV3
WV7 WV26 WV13 KV6
HLP4 WV17 SSV3 SSV6
SSV8 WV32 SSV5 WV15
VE1 HLP2 KV1 HLP10
KV10 KV12 GS3

Faste jobs i foreningen 2021

Have Navn Arbejde
LV18 Kell Bækkelund Formand
WV14 Carsten Christiansen Næstformand
KV14 Berit Hasenkam Kasserer
LV3 Susanne Lundberg Bestyrelsesmedlem
WV5 Jens B. Andersen "Leder af fællesarbejdet. Vedligeholdelse af græsareal ved minigolfbanerne.
Bestyrelsesmedlem."
WV8 Pernille Schmidt Danielsen Bestyrelsesmedlem.
WV36 Maria Bering Bestyrelsesmedlem.
LV13 Mette S. Nielsen Vedligeholdese af indkørslen.
SSV9 Birgit Christensen Pudsning af fælleshusets vinduer og glasdøre.
HLP6 Ejgil Hansen Vedligeholdelse af øvrige græsarealer med foreningens græsslåmaskine.
GS6 Grethe og Holger Larsen Bed ved gl. kirkesti og Søren Sø Vej.
KV2 Hanne og Bjarne Foldal Udlejning af foreningens trailer
VE7 Kirsten og Helge Brender Pasning af Verdens Ende
KV3 Pernille og Martin Sveegaard Formand for vurderingsudvalget.
Vedligeholdelse og udvikling af Kanas hjemmeside.
SSV4 Majbritt og Jan Svendsen Søndagslotteri, græsslåning.

KV: Kanavej
HLP: Holger Larsens Plads
LV: Lykkevej
VE: Verdens Ende
WV: Wimmersvej
GS: Græsstien
SSV: Søren Sø Vej


God arbejdslyst!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen