Hvordan køber du et havehus?

For at købe et havehus skal du være myndig og have folkeregisteradresse i Hillerød kommune.

Havehuse til salg bliver efter vurdering i overensstemmelse med Kolonihaveforbundets vurderingsregler, opslået til salg ved opslag i haveforeningen samt på foreningens hjemmeside. Interesserede købere, der opfylder ovenstående krav, bedes rette henvendelse via foreningens mailadresse: hf.kana@paradis.dk med en kort introduktion, kontaktoplysninger samt motivation for at blive medlem af haveforeningen.

De interesserede potentielle købere bliver herefter tilbudt at blive skrevet på Kanas venteliste med anciennitet efter dato for den skriftlige henvendelse. Det koster 200,- kr. pr. kalenderår at blive skrevet på ventelisten.
Ved årsskifte nulstilles ventelisten, medmindre interesserede købere inden 31/12 har betalt for det nye år samt skriftligt via Kanas mailadresse har tilkendegivet at de fortsat ønsker at stå på ventelisten.
Beløbet indbetales til Kanas kasserer på reg.:5358 kontonr. 351687

De enkelte havehuse ligger på hver deres umatrikulerede havelod, som medlemmerne lejer via haveforeningen – man ejer altså havehuset, men lejer havelodden.

Salg af havehuse og overdragelse af lejemål foregår gennem haveforeningens kontaktperson, se "havehuse til salg".

Idet køber har 6 dages fortrydelsesret, skal købesummen af køber indbetales på Kanas deponeringskonto: 5358-0330507.
Hører kassereren ikke fra køber senest 6 hverdage / bankdage efter, overføres pengene til sælger dagen efter.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen