Betaling af haveleje

Kasserer

Berit Hasenkam
28 56 49 95

Kanas Konto: reg.nr.: 5358 kontonr.: 351687

Kære havelejer.

Ligesom sidste år, vil der ikke blive sendt girokort ud til betaling af haveleje.
Du/I bedes benytte ovennævnte kontonr. til overførsel af penge.
Du bedes i besked til modtager starte med at skrive din adresse og nr. i Kana. Dette skyldes at jeg på udskrifter kun kan se ca. de første 20 tegn og ellers må ind og åbne posten på internettet. Samt vores registreringssystem nu benytter vej og nr., og ikke de gl. havenumre.
Du er også velkommen til at betale mig på ovennævnte adresse, men ring lige først så du er sikker på, at jeg er hjemme.
Havelejen er pr. 1. juli 2019: 1180 kr. i kvartalet, men 1077,50 kr. hvis du eller een af jer er 65 år eller ældre.

Havelejen er til forfald; 1/1 - 1/4 - 1/7 og 1/10.


På given foranledning skal vedtægternes bestemmelser vedr. haveleje og restancer indskærpes:

§ 3, Stk. 3.
Det årlige bidrag erlægges med ¼ kvartalsvis forud, med forfaldsdag den første i månederne januar, april, juli og oktober. Alle indbetalinger skal ske til foreningens bankkonto.

§ 4, Stk. 1.
De i § 3 nævnte ydelser skal være indbetalt senest den femte hverdag i henholdsvis jan., apr., jul. og okt. måned. Anmodning om henstand rettes til kassereren senest på forfaldsdag. Bestyrelsen træffer den fornødne afgørelse.

Stk. 2.
Restancer må ikke forekomme, medmindre særlige omstændigheder taler herfor.
Ved restancer uden forudgående aftale, pålægges et administrationsgebyr for hver forsinket indbetaling af følgende:

  • Haveleje
  • Gebyr for manglende deltagelse i fællesarbejde, jf. § 6, stk. 2.
  • Vurderingsgodtgørelse jf. § 5, stk. 2.

Administrationsgebyret fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.
Bestyrelsens afgørelse i sådanne sager kan ikke ankes.