Modus for vurdering af
havehuse med henblik på salg

30. juni 2020

Der bliver vurderet haver og havehuse efter flg. modus:
Sidste uge i marts, april, maj, juni, august.
Før vurdering kan finde sted, skal huset fremstå i lovlig stand. Dvs. at det er sælgers ansvar, at huset holder de mål, som der af bestyrelsen er givet byggetilladelse til og byggeattestation på, og at el-, vand- og evt. gasinstallationer er lovligt udførte og eftersete. Sælger skal endvidere sikre sig, at vandtilslutningen til Kanas hovedvandledning er lovlig og efterlever Ordensreglementets § 10, altså at tilslutningen er foretaget med en selvaftappende stophane.

Relevante dokumenter, som sælger skal udfylde og sende til vurderingsformanden, ligger på hjemmesiden under fanen: "Dokumenter til vurdering og salg", og er nemme at finde og udfylde.
Salg og Overdragelsesforretning vil fortsat blive aftalt fra gang til gang, efter nærmere aftale med de involverede parter.
Der vil, udenfor sæsonen, således kun i helt ekstraordinære tilfælde, f.eks. i forbindelse med dødsfald ske vurdering sted efter anmodning fra Skifteretten.


Med venlig hilsen
Kell Bækkelund
Formand