Modus for vurdering af
havehuse med henblik på salg

5. september 2018

Nu nærmer afslutningen af sæsonen 2018 sig med hastige skridt - og hvilken solrig og varm sæson, det har været.
Der har også været gang i havehussalget i løbet af sæsonen. Det har betydet travlhed hos vurderingsudvalget såvel som bestyrelsen i forbindelse med salg og overdragelsesforretninger.
Når sæsonen slutter, har vi i vurderingsudvalget og bestyrelsen mange andre gøremål, som ikke involverer haveforeningen. Interessen for at købe havehuse daler også drastisk og er næsten ikke eksisterende. Vi har derfor besluttet, at vi gerne vil lægge fremtidige vurderinger og overdragelsesforretninger i lidt mere faste rammer.
Vi har pt. de sidste havehuse i proces for at blive vurderet med henblik på salg, hvorefter der ikke bliver vurderet flere havehuse i indeværende sæson (2018). Til gengæld begynder vi tidligt i 2019, så potentielle købere, der har "grøn kløe" i fingrene, tidligt på sæsonen kan komme i betragtning til at købe de huse, der måtte blive sat til salg.

Fremadrettet (fra 2019) vil der ske vurdering således:
Sidste uge i marts, april, maj, juni, august.

Relevante dokumenter, som sælger skal udfylde og sende til vurderingsformanden, vil fra næste sæson blive lagt på hjemmesiden, så de er nemme at finde og udfylde.

Salg og Overdragelsesforretning vil fortsat blive aftalt fra gang til gang, efter nærmere aftale med de involverede parter.

Der vil, udenfor sæsonen, således kun i helt ekstraordinære tilfælde, f.eks. i forbindelse med dødsfald ske vurdering sted efter anmodning fra Skifteretten.


Med venlig hilsen
Kell Bækkelund
Formand