Flag

Velkommen til kolonihaveforeningen Kana
Holger Larsens Plads 1, 3400 Hillerød

Logo
Alt det skønne fra kolonihaven

Panoramabilleder fra Kanas forskellige smukke vinkler


Nyt fra formanden

Husk at Kana gentager sidste års succes og afholder Legedag for børn og barnlige sjæle lørdag 22. juni.
Nærmere oplysninger om tid og sted udsendes nærmere datoen.

Grene og haveaffald blev afhentet 16. april Næste afhentning er i oktober.
Bestyrelsen skal derfor henstille til, at man henover sommeren kører sit gren- og haveaffald på genbrugspladsen, da vores haveaffaldsplads skal bruges til afklip fra fællesarbejderne og ellers bliver fyldt alt for hurtigt.

I perioden 5. juni til 26. juli bedes al henvendelse vedr. foreningen, herunder salg af haver, rettes til næstformanden, Johan Hoffmann, tlf. 31 55 78 10

OBS på byggetilladelser

Det er vigtigt at være opmærksom på at der skal ansøges om byggetilladelser, hvis man ønsker at opføre huse/skure/tilbygninger m.m.

Ansøgningen skal sendes til hf.Kana@paradis.dk

Vedrørende byggetilladelser i Kana: Byggetilladelse

Udlejning af Fælleshuset

Fælleshuset kan kun lejes af medlemmer af Kana.

Fælleshuset udlejes ikke i perioden 1. december 2023 - 31. januar 2024

LEJE AF FÆLLESHUS.pdf

Ordensregler-fælleshuset-version 09042022.pdf

Vurdering af havehuse 2024

Der vurderes ultimo marts, april, maj, juni og august.

Dokumenter til brug for vurdering og salg af havehuse

Her er et direkte link til dokumenterne:

Dokumenter til brug for vurdering og salg af havehuse

Udlejning af trailer

Foreningens trailer udlejes i sæsonen for 50,- kr. pr. dag inkl. trailernet og adapter til anhængertræk med gammelt stik.
Kontaktperson kan ses på Kanas opslagstavle på Holger Larsens Plads.

Brug af støjende redskaber

- Med henvisning til Ordensreglement for Haveforeningen Kana, §9, bekendtgøres flg.:

Brug af støjende redskaber (haveredskaber og andre redskaber) er forbudt efter nedenstående retningslinjer:

I perioden 1. maj til 31. august:
I weekender fra lørdag kl. 1400 til mandag kl. 0700.
Endvidere på helligdage fra kl. 0000 til kl. 0700 den efterfølgende hverdag.

For Grundlovsdag gælder flg.: Denne betragtes som almindelig hverdag. Falder dagen på en lørdag, søndag eller helligdag, forholdes som i weekender.

I perioden 1. september til 30. april:
Brugen af redskaber skal finde sted med rimelig hensyntagen til omgivelserne, bl.a. naboerne.

Til støjende redskaber hører bl.a. alle former for motoriserede græsklippere, benzin- og eldrevne hækklippere, fræsere, generatorer, benzin- og eldrevne save.

Det skal endvidere bringes i erindring, at brug af manuelle græsslåmaskiner, under nogle forhold kan virke generende på de nærmeste naboer.

Etablering af samletank

I forbindelse med etablering af samletank til opsamling af husspildevand, skal der ansøges Hillerød Kommune om tilladelse til etableringen. Det gøres på flg. link: Link til kommunen, hvor der kan læses mere detaljeret om forholdene vedr. samletanke samt få adgang til ansøgningsskemaet.

Husk: Fuldmagtskema skal udfyldes og efterfølgende sendes til underskrift af formanden. Skema kan findes her: Fuldmagt ifm etablering af samletank.docx
Fuldmagten skal vedhæftes ansøgningen hos kommunen og skal derfor indhentes før man ansøger.


Vejnavne og vejnumre for Kolonihaveforeningen Kana

Kanas havehuse

Hundeluftning

Hunde skal holdes i snor, når de luftes på Kanas stier og veje og da de ikke må være til gene for andre medlemmer, skal hundelufteren opsamle hundens efterladenskaber.