Flag

Velkommen til kolonihaveforeningen Kana
Holger Larsens Plads 1, 3400 Hillerød

Logo
Alt det skønne fra kolonihaven

Panoramabilleder fra Kanas forskellige smukke vinkler


Information i forbindelse med coronavirus

Dokumenter til download med informationer om "Forholdsregler imod Corona-virus"

Forholdsregler ifm Corona-virus.pdf

Udskiftning af stole

Kana skal have udskiftet vores stole i fælleshuset.
Skulle der være nogen, der har brug for en udmærket træstol med polstring i både sæde og ryg til kun 25,- kr./stk., så kontakt bestyrelsen.
Stolene skal afhentes i perioden søndag 11/7 efter kl. 1400 og indtil onsdag kl. 1700.
Mht. afhentning, kontakt venligst tilsynsførende for fælleshuset, Bent Bertram på faelleshus.hfkana@gmail.com
Foreningen har ca. 100 stole, så det er først til mølle.

Fællesarbejde i Kana 2021

Planlagte arrangementer i 2021

I håbet om, at hverdagen i løbet af sommeren kommer tilbage til os alle, har bestyrelsen planlagt flg. arrangementer i 2021:

  • Søndag 15. august:
    • Bytte-klunsedag
  • Lørdag 28. august:
    • Skovtur
  • Lørdag 18. september:
    • Sæsonafslutningsfest

Havevandringer i 2021


Årets sidste havevandring finder sted torsdag 12/8.
Fokus er om hækken er klippet og der er luget på vej og hæk.

OBS på byggetilladelser

Det er vigtigt at være opmærksom på at der skal ansøges om byggetilladelser, hvis man ønsker at opføre huse/skure/tilbygninger m.m.

Ansøgningen skal sendes til hf.Kana@paradis.dk

Vedrørende byggetilladelser i Kana: Byggetilladelse

Udlejning af Fælleshuset

Fælleshuset kan kun lejes af medlemmer af Kana.

LEJE AF FÆLLESHUS.pdf

Ordensregler-fælleshuset-version 02102020.pdf

Vurdering af havehuse

I år vurderes der ultimo april. maj, juni og august.

Dokumenter til brug for vurdering og salg af havehuse

Her er et direkte link til dokumenterne:

Dokumenter til brug for vurdering og salg af havehuse

Vejnavne og vejnumre for Kolonihaveforeningen Kana

Kanas havehuse

Udlejning af trailer

Foreningens trailer udlejes i sæsonen for 50,- kr. pr. dag inkl. trailernet og adapter til anhængertræk med gammelt stik.
Kontaktperson kan ses på Kanas opslagstavle på Holger Larsens Plads.

Etablering af samletank

I forbindelse med etablering af samletank til opsamling af husspildevand, skal der ansøges Hillerød Kommune om tilladelse til etableringen. Det gøres på flg. link: Link til kommunen, hvor der kan læses mere detaljeret om forholdene vedr. samletanke samt få adgang til ansøgningsskemaet.
Husk, at skemaet skal underskrives af formanden for haveforeningen.


Nyt fra formanden:

Kære medlem

Selv om der, pga. Corona-epidemien, ingen officiel flaghejsning var den 1. april, så var flaget alligevel hejst og sæsonen 2021 er i gang.

Det indebærer også, at vi alle skal være med til at holde vores forening pæn og velholdt, hvilket sker gennem de årlige fællesarbejder.
På sidste års generalforsamling blev vi enige om, at dette års fællesarbejde bliver anderledes end tidligere år. Den største ændring er, at medlemmerne inddeles i 2 arbejdssemestre, hvor man IKKE kan bytte sit fællesarbejde imellem de to semestre. Dette er gjort for at fordele arbejdsstyrken mere ligeligt hen over sæsonen. SÅ læs instruktionen i den vedhæftede oversigt over fællesarbejde 2021, så vi kan afvikle fællesarbejderne til gavn og glæde for hele foreningen. Atter i år kan bestyrelsen ved selvsyn konstatere, at der er en hel del af medlemmerne, der ikke har læst/ikke kan huske reglerne for færdsel og parkering i haveforeningen, så derfor har jeg indsat dem, så de kan genopfriskes:

§ 7. Kørsel i kolonien skal altid afpasses efter forholdene, men må dog intet sted overstige 15 km/t.
Skyldigt hensyn skal tages til alle andre, der færdes i området. Kørsel af enhver art må kun finde sted på vejene.

§ 8. Parkering skal ske på den dertil indrettede parkeringsplads.
Kortvarige stop for af- eller pålæsning er tilladt på vejene.
Trailere henstilles på den til enhver tid anviste trailerparkeringsplads.

Baggrunden er som sædvanlig, at vores veje er smalle og fungerer som brand- og redningsveje, der skal være fremkommelige for udrykningskøretøjer på alle tider af døgnet. Desuden er der jo mange gående og cyklende medlemmer på vejene samt børn, der uden varsel kan komme løbende ud fra haverne. Så for alles skyld; dem af jer, der godt ved, at I kører lidt for stærkt og/eller parkerer hvor I ikke må: Ret venligst ind efter reglerne.
Til alle andre: Fortsæt de gode vaner!

Jeg ønsker endnu en gang alle en god sæson i KANA.

Førstepræmie for velholdt have

År 2021: Græsstien 6 (Have nr. 45)

Brug af støjende redskaber

- Med henvisning til Ordensreglement for Haveforeningen Kana, §9, bekendtgøres flg.:

Brug af støjende redskaber (haveredskaber og andre redskaber) er forbudt efter nedenstående retningslinjer:

I perioden 1. maj til 31. august:
I weekender fra lørdag kl. 1400 til mandag kl. 0700.
Endvidere på helligdage fra kl. 0000 til kl. 0700 den efterfølgende hverdag.

For Grundlovsdag gælder flg.: Denne betragtes som almindelig hverdag. Falder dagen på en lørdag, søndag eller helligdag, forholdes som i weekender.

I perioden 1. september til 30. april:
Brugen af redskaber skal finde sted med rimelig hensyntagen til omgivelserne, bl.a. naboerne.

Til støjende redskaber hører bl.a. alle former for motoriserede græsklippere, benzin- og eldrevne hækklippere, fræsere, generatorer, benzin- og eldrevne save.

Det skal endvidere bringes i erindring, at brug af manuelle græsslåmaskiner, under nogle forhold kan virke generende på de nærmeste naboer.

Hundeluftning

Hunde skal holdes i snor, når de luftes på Kanas stier og veje og da de ikke må være til gene for andre medlemmer, skal hundelufteren opsamle hundens efterladenskaber.