Fællesarbejde 2018

work

i Haveforeningen KANA

Opdateret 29. marts 2018


Arbejdstiden er lørdage fra kl. 8.00 til kl. 11.30. Mødested: Maskinhuset, Lykkevej 6.

Er du forhindret den pågældende dag, så ring til Jens, Wimmersvej 5, tlf.: 24 48 09 47 senest 8 dage før, grundet tilrettelæggelse af arbejdet.

Medlemmer, som ikke har udført sin pligt i henhold til vedtægternes § 6, stk. 2, vil ved sæsonens afslutning blive afkrævet et gebyr på kr. 600,-.

De haver, som ikke står på listen har et "fast job" i foreningen. Der er stadig mulighed for at melde sig til et fast job ved at kontakte Jens. Se sidste skema. Skulle der være fejl, så ring til Jens.

Se vejforkortelser under skemaet:

Dato og havenummer

5/5 26/5 9/6 23/6 4/8 18/8 15/9
SV 1 SV 7 GS 1 HLP 8 SV 5 VE 1 SV 2
HLP 4 W 36 LV 4 W 24 W 32 HLP 10 W 22
GS 2 W 28 HLP 2 W 23 W 26 SV 6 W 21
W 12 W 20 W 18 W 8 W 19 W 14 W 4
GS 4 W 17 W 10 w 11 W 6 W 13 KV 16
LV 19 KV 1 W 3 LV 28 KV 14 W 7 KV 4
LV 10 KV 8 LV 26 KV 10 KV 6 LV 13 LV 9
GS 3 LV 7 LV 16 LV 15 KV 12 LV 11 W 25
W 9 LV 5 LV 8 LV 2 LV 14 LV 22
W 15 HLP 12 KV 5

KV: Kanavej HLP: Holger Larsens Plads LV: Lykkevej
VE: Verdens Ende W: Wimmersvej GS: Græsstien SV: Søren Sø Vej

Faste jobs i foreningen

Have Navn Arbejde
W 1 Ib Edlers Vedligeholdelse af indkørsel
KV 10 Ulla Christiansen Rengøring af fællestoilet
LV 17 Birthe Nakaguchi Vedligeholdelse af område ved flagstang og postkasser
SV 4 Majbritt og Jan Svendsen Søndagslotteri, græsslåning
W 5 Jens Andersen Vedligeholdelse af græsareal ved minigolfbanerne med foreningens lille græsslåmaskine (selvdreven)
SV 9 Conni og Kaj Olsen Pudsning af fælleshusets vinduer og glasdøre
LV 21 Kaare Christensen Vedligeholdelse af øvrige græsarealer med foreningens græsslåmaskine
HLP 4 Ejgil Hansen Vedligeholdelse af øvrige græsarealer med foreningens græsslåmaskine
SV 3 Ragna og Steen Iversen Vedligeholdelse af gl. kirkesti
GS 6 Grethe og Holger Larsen Bed ved gl. kirkesti og Søren Sø Vej
W 5 Jens Andersen Klipning af hæk og buske ved minigolfbaner
KV 2 Hanne og Bjarne Foldal Udlejning af foreningens trailer
KV 2 + W 16 Bjarne Foldal og Allan Olsen Vedligeholdelse af minigolfbaner
SV 11 + VE 5 + KV 20 Steen Knudsen, Finn Petersen og Finn Hansen Vedligeholdelse af minigolfbaner
VE 7 Kirsten og Helge Brender Pasning af Verdens Ende
KV 3 Martin Sveegaard Vedligeholdelse og udvikling af hjemmeside

God arbejdslyst!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen