Banner
Alt det skønne fra kolonihaven

Panoramabilleder fra Kanas forskellige smukke vinkler

Indbrud og Hærværk!

15. juni 2018

Da der har været en række indbrud og hærværk i Kana indenfor de sidste par dage, opfordrer vi medlemmerne til, at være ekstra opmærksom på evt. mistænkelige forhold.

Planlagte arrangementer i 2018

 • Søndag 25. marts - Kl.: 10.00:
  • Årlig generalforsamling.
  • Inkl. morgenbrød og kaffe.
  • Efter generalforsamlingen åbnes for vandet, såfremt den Sibiriske kulde har sluppet sit tag.
 • Torsdag 29. marts - Kl.: 10.00:
  • Flaghejsning.
  • Med efterfølgende wienerbrød og kaffe samt amerikansk lotteri.
 • Lørdag 23. juni:
  • Sankt Hans aften bliver med grill ved fælleshuset kl. 18!
   (Intet Bål. Og medlemmerne skal selv tage ”alt” med mht. spisning).
 • Lørdag 25. august:
  • Skovtur.
 • Lørdag 29. september:
  • Sæsonafslutningsfest.
  • 3-retters menu, lotteri, kåring af årets "Kvajepande", samt musik og dans.

Brug af støjende redskaber

- Med henvisning til Ordensreglement for Haveforeningen Kana, §9, bekendtgøres flg.:

Brug af støjende redskaber (haveredskaber og andre redskaber) er forbudt efter nedenstående retningslinjer:

I perioden 1. maj til 31. august:
I weekender fra lørdag kl. 1400 til mandag kl. 0700.
Endvidere på helligdage fra kl. 0000 til kl. 0700 den efterfølgende hverdag.

For Grundlovsdag gælder flg.: Denne betragtes som almindelig hverdag. Falder dagen på en lørdag, søndag eller helligdag, forholdes som i weekender.

I perioden 1. september til 30. april:
Brugen af redskaber skal finde sted med rimelig hensyntagen til omgivelserne, bl.a. naboerne.

Til støjende redskaber hører bl.a. alle former for motoriserede græsklippere, benzin- og eldrevne hækklippere, fræsere, generatorer, benzin- og eldrevne save.

Det skal endvidere bringes i erindring, at brug af manuelle græsslåmaskiner, under nogle forhold kan virke generende på de nærmeste naboer.

Hundeluftning

Hunde skal holdes i snor, når de luftes på Kanas stier og veje og da de ikke må være til gene for andre medlemmer, skal hundelufteren opsamle hundens efterladenskaber.

Afbrænding

Der må jf. ordensreglementet ikke afbrændes i de enkelte haver, dvs. at brug af åben ild ikke er tilladt - og at i denne meget tørre tid, skal man udvise ekstra agtpågivenhed og altid have vand inden for rækkevidde.

Havevandringer i 2018


Datoer for havevandringer i Kana er som følger:

1. vandring tirsdag d. 8. maj.
2. vandring mandag d. 11. juni.
3. vandring torsdag d. 28. juni.
4. vandring mandag d. 20. august.

Vejnavne og vejnumre for Kolonihaveforeningen Kana

Kanas havehuse

Radio Humleborg

Radio Humleborg Logo

I forlængelse af Frederiksborg Amts Avis artikel om have 43 i Kana blev have 43 få dage efter opsøgt af Humleborg Radio.

Førstepræmie for velholdt have

Græsstien 6

År 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017:
Græsstien 6 (Have nr. 45).