Banner
Alt det skønne fra kolonihaven

Panoramabilleder fra Kanas forskellige smukke vinkler

8. juni 2019

Er der medlemmer, der har flair for og forstand på tal?

..så er du måske Kanas nye kasserer!
Vores mangeårige kasserer, Per Thorndahl, har valgt at sætte sit hus til salg og når det bliver solgt, vil han dermed også forlade bestyrelsen og Kana skal så vælge en ny kasserer på en ekstraordinær generalforsamling.
For at smidiggøre processen, så vi er klar med en eller flere kandidater, når Per forlader os, vil jeg derfor indtrængende anmode de af vores medlemmer, der måtte have flair for og forstand på tal, evt. med en faglig relevant baggrund (men det er absolut ikke et krav), om at kontakte bestyrelsen så hurtigt som muligt, så vi kan fortælle lidt om hvad det indebærer at være medlem af bestyrelsen og samtidig være kasserer. Der er blandt andet kassererkurser, der bliver afholdt af Kolonihaveforbundet, så man kan blive klædt ordentligt på til opgaven.
Husk: Det er ikke kun hvad Kana kan gøre for dig - det er også hvad du kan gøre for Kana.

Bestyrelsen kan kontaktes på mail på: hf.kana@paradis.dk

Planlagte arrangementer i 2019

 • Søndag 24. marts - Kl.: 10.00:
  • Årlig generalforsamling
  • Inkl. morgenbrød og kaffe.
 • Lørdag 22. juni:
  • Sommer/Midsommergrill
  • Foran fælleshuset.
 • Søndag 4. august:
  • Bytte/klunsedag
  • Ved fælleshuset.
 • Søndag 25. august - Kl.: 9.00:
  • Skovtur
 • Lørdag 28. september:
  • Sæsonafslutningsfest

Havevandringer i 2019


1. vandring mandag d. 13. maj.
2. vandring tirsdag d. 4. juni.
3. vandring tirsdag d. 18. juni.
4. vandring mandag d. 12. august.

Brug af støjende redskaber

- Med henvisning til Ordensreglement for Haveforeningen Kana, §9, bekendtgøres flg.:

Brug af støjende redskaber (haveredskaber og andre redskaber) er forbudt efter nedenstående retningslinjer:

I perioden 1. maj til 31. august:
I weekender fra lørdag kl. 1400 til mandag kl. 0700.
Endvidere på helligdage fra kl. 0000 til kl. 0700 den efterfølgende hverdag.

For Grundlovsdag gælder flg.: Denne betragtes som almindelig hverdag. Falder dagen på en lørdag, søndag eller helligdag, forholdes som i weekender.

I perioden 1. september til 30. april:
Brugen af redskaber skal finde sted med rimelig hensyntagen til omgivelserne, bl.a. naboerne.

Til støjende redskaber hører bl.a. alle former for motoriserede græsklippere, benzin- og eldrevne hækklippere, fræsere, generatorer, benzin- og eldrevne save.

Det skal endvidere bringes i erindring, at brug af manuelle græsslåmaskiner, under nogle forhold kan virke generende på de nærmeste naboer.

Vejnavne og vejnumre for Kolonihaveforeningen Kana

Kanas havehuse

Dokumenter til brug for vurdering og salg af havehuse

Her er et direkte link til dokumenterne:

Dokumenter til brug for vurdering og salg af havehuse

Radio Humleborg

Radio Humleborg Logo

I forlængelse af Frederiksborg Amts Avis artikel om have 43 i Kana blev have 43 få dage efter opsøgt af Humleborg Radio.

Førstepræmie for velholdt have

Græsstien 6

År 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018:
Græsstien 6 (Have nr. 45).

Hundeluftning

Hunde skal holdes i snor, når de luftes på Kanas stier og veje og da de ikke må være til gene for andre medlemmer, skal hundelufteren opsamle hundens efterladenskaber.

Udlejning af trailer

Foreningen har anskaffet en ny trailer til erstatning for den gamle, der efterhånden havde set bedre dage, og hvor det elektriske system ikke længere virkede stabilt og sikkert.
Samtidig har Bestyrelsen indkøbt et trailernet, som følger med når man lejer traileren, så lasten forbliver på ladet.
Samtidig stiger lejen fra 25,- kr. til 50,- kr. pr. udlejning.