Banner
Alt det skønne fra kolonihaven

Panoramabilleder fra Kanas forskellige smukke vinkler

Afhentning af haveaffald og grene til flis 2017 i Kana.

Der vil blive lavet flis d. 25 september. Grene skal lægges senest dagen før.
Den tykke ende skal vende udad, grene 1-10 cm. i diameter, minimum 1 meter lange. Ikke bundne.

Ikke: bambus, grene med lange sideskud, græs eller bearbejdet træ.

Der vil blive afhentet haveaffald d. 4 oktober. Skal lægges senest dagen før.
Der kan lægges hæk- og græsafklip, grene max. 2 m. x 10 cm., plantedele, bambus.

Ikke: Forarbejdet træ, sten, jord, stammer eller rødder.

Afleveres på trailerpladsen når der er sat skilte op.

Planlagte arrangementer i 2017

 • Torsdag 13. april:
  • Flaghejsning
 • Fredag 23. juni:
  • Sankt Hans aften
 • Søndag 20. august:
  • Bytte-/klunsedag
 • Lørdag 26. august:
  • Skovtur
 • Lørdag 30. september:
  • Sæsonafslutningsfest

Brug af støjende redskaber

- Med henvisning til Ordensreglement for Haveforeningen Kana, §9, bekendtgøres flg.:

Brug af støjende redskaber (haveredskaber og andre redskaber) er forbudt efter nedenstående retningslinjer:

I perioden 1. maj til 31. august:
I weekender fra lørdag kl. 1400 til mandag kl. 0700.
Endvidere på helligdage fra kl. 0000 til kl. 0700 den efterfølgende hverdag.

For Grundlovsdag gælder flg.: Denne betragtes som almindelig hverdag. Falder dagen på en lørdag, søndag eller helligdag, forholdes som i weekender.

I perioden 1. september til 30. april:
Brugen af redskaber skal finde sted med rimelig hensyntagen til omgivelserne, bl.a. naboerne.

Til støjende redskaber hører bl.a. alle former for motoriserede græsklippere, benzin- og eldrevne hækklippere, fræsere, generatorer, benzin- og eldrevne save.

Det skal endvidere bringes i erindring, at brug af manuelle græsslåmaskiner, under nogle forhold kan virke generende på de nærmeste naboer.

Vejnavne og vejnumre for Kolonihaveforeningen Kana

Kanas havehuse

Radio Humleborg

Radio Humleborg Logo

I forlængelse af Frederiksborg Amts Avis artikel om have 43 i Kana blev have 43 få dage efter opsøgt af Humleborg Radio.

Førstepræmie for velholdt have

Græsstien 6

År 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017:
Græsstien 6 (Have nr. 45).