Banner
Alt det skønne fra kolonihaven

Panoramabilleder fra Kanas forskellige smukke vinkler

Bytte-/klunsedag er aflyst!

Bytte-klunsedag i år må desværre aflyses, idet der er opstået fejl ifbm. med vores tilmelding til storskrald.

Planlagte arrangementer i 2017

 • Torsdag 13. april:
  • Flaghejsning
 • Fredag 23. juni:
  • Sankt Hans aften
 • Søndag 20. august:
  • Bytte-/klunsedag
 • Lørdag 26. august:
  • Skovtur
 • Lørdag 30. september:
  • Sæsonafslutningsfest

Brug af støjende redskaber

- Med henvisning til Ordensreglement for Haveforeningen Kana, §9, bekendtgøres flg.:

Brug af støjende redskaber (haveredskaber og andre redskaber) er forbudt efter nedenstående retningslinjer:

I perioden 1. maj til 31. august:
I weekender fra lørdag kl. 1400 til mandag kl. 0700.
Endvidere på helligdage fra kl. 0000 til kl. 0700 den efterfølgende hverdag.

For Grundlovsdag gælder flg.: Denne betragtes som almindelig hverdag. Falder dagen på en lørdag, søndag eller helligdag, forholdes som i weekender.

I perioden 1. september til 30. april:
Brugen af redskaber skal finde sted med rimelig hensyntagen til omgivelserne, bl.a. naboerne.

Til støjende redskaber hører bl.a. alle former for motoriserede græsklippere, benzin- og eldrevne hækklippere, fræsere, generatorer, benzin- og eldrevne save.

Det skal endvidere bringes i erindring, at brug af manuelle græsslåmaskiner, under nogle forhold kan virke generende på de nærmeste naboer.

Førstepræmie for velholdt have

Græsstien 6

År 2013 - 2014 - 2015 - 2016:
Græsstien 6 (Have nr. 45).

Havevandringer 2017


Hej alle
Den næste og sidste havevandring er torsdag 10.august kl. 17.30 ved fælleshuset (OBS lang vandring).
Fokus er denne gang på hækkene - både om de er klippet og om der skal renoveres hæk og vi skal derfor bede om en plan.
Det vil tage længere tid, da vi skal gå op af de små genveje i Kana.

Vejnavne og vejnumre for Kolonihaveforeningen Kana

Kanas havehuse

Radio Humleborg

Radio Humleborg Logo

I forlængelse af Frederiksborg Amts Avis artikel om have 43 i Kana blev have 43 få dage efter opsøgt af Humleborg Radio.