Banner
Alt det skønne fra kolonihaven

Panoramabilleder fra Kanas forskellige smukke vinkler

Fremtidig modus for vurdering af
havehuse med henblik på salg

5. september 2018

Nu nærmer afslutningen af sæsonen 2018 sig med hastige skridt - og hvilken solrig og varm sæson, det har været.
Der har også været gang i havehussalget i løbet af sæsonen. Det har betydet travlhed hos vurderingsudvalget såvel som bestyrelsen i forbindelse med salg og overdragelsesforretninger.
Når sæsonen slutter, har vi i vurderingsudvalget og bestyrelsen mange andre gøremål, som ikke involverer haveforeningen. Interessen for at købe havehuse daler også drastisk og er næsten ikke eksisterende. Vi har derfor besluttet, at vi gerne vil lægge fremtidige vurderinger og overdragelsesforretninger i lidt mere faste rammer.
Vi har pt. de sidste havehuse i proces for at blive vurderet med henblik på salg, hvorefter der ikke bliver vurderet flere havehuse i indeværende sæson (2018). Til gengæld begynder vi tidligt i 2019, så potentielle købere, der har "grøn kløe" i fingrene, tidligt på sæsonen kan komme i betragtning til at købe de huse, der måtte blive sat til salg.

Fremadrettet (fra 2019) vil der ske vurdering således:
Sidste uge i marts, april, maj, juni, august.

Relevante dokumenter, som sælger skal udfylde og sende til vurderingsformanden, vil fra næste sæson blive lagt på hjemmesiden, så de er nemme at finde og udfylde.

Salg og Overdragelsesforretning vil fortsat blive aftalt fra gang til gang, efter nærmere aftale med de involverede parter.

Der vil, udenfor sæsonen, således kun i helt ekstraordinære tilfælde, f.eks. i forbindelse med dødsfald ske vurdering sted efter anmodning fra Skifteretten.


Med venlig hilsen
Kell Bækkelund
Formand

Indbrud og Hærværk!

15. juni 2018

Da der har været en række indbrud og hærværk i Kana indenfor de sidste par dage, opfordrer vi medlemmerne til, at være ekstra opmærksom på evt. mistænkelige forhold.

Udlejning af trailer

19. juli 2018

Foreningen har anskaffet en ny trailer til erstatning for den gamle, der efterhånden havde set bedre dage, og hvor det elektriske system ikke længere virkede stabilt og sikkert.
Samtidig har Bestyrelsen indkøbt et trailernet, som følger med når man lejer traileren, så lasten forbliver på ladet.
Samtidig stiger lejen fra 25,- kr. til 50,- kr. pr. udlejning.

Planlagte arrangementer i 2018

 • Søndag 25. marts - Kl.: 10.00:
  • Årlig generalforsamling.
  • Inkl. morgenbrød og kaffe.
  • Efter generalforsamlingen åbnes for vandet, såfremt den Sibiriske kulde har sluppet sit tag.
 • Torsdag 29. marts - Kl.: 10.00:
  • Flaghejsning.
  • Med efterfølgende wienerbrød og kaffe samt amerikansk lotteri.
 • Lørdag 23. juni:
  • Sankt Hans aften bliver med grill ved fælleshuset kl. 18!
   (Intet Bål. Og medlemmerne skal selv tage ”alt” med mht. spisning).
 • Lørdag 25. august:
  • Skovtur.
 • Søndag 2. september:
  • Bytte- klunsedag.
 • Lørdag 29. september:
  • Sæsonafslutningsfest.
  • 3-retters menu, lotteri, kåring af årets "Kvajepande", samt musik og dans.

Hundeluftning

Hunde skal holdes i snor, når de luftes på Kanas stier og veje og da de ikke må være til gene for andre medlemmer, skal hundelufteren opsamle hundens efterladenskaber.

Vejnavne og vejnumre for Kolonihaveforeningen Kana

Kanas havehuse

Radio Humleborg

Radio Humleborg Logo

I forlængelse af Frederiksborg Amts Avis artikel om have 43 i Kana blev have 43 få dage efter opsøgt af Humleborg Radio.

Førstepræmie for velholdt have

Græsstien 6

År 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018:
Græsstien 6 (Have nr. 45).

Brug af støjende redskaber

- Med henvisning til Ordensreglement for Haveforeningen Kana, §9, bekendtgøres flg.:

Brug af støjende redskaber (haveredskaber og andre redskaber) er forbudt efter nedenstående retningslinjer:

I perioden 1. maj til 31. august:
I weekender fra lørdag kl. 1400 til mandag kl. 0700.
Endvidere på helligdage fra kl. 0000 til kl. 0700 den efterfølgende hverdag.

For Grundlovsdag gælder flg.: Denne betragtes som almindelig hverdag. Falder dagen på en lørdag, søndag eller helligdag, forholdes som i weekender.

I perioden 1. september til 30. april:
Brugen af redskaber skal finde sted med rimelig hensyntagen til omgivelserne, bl.a. naboerne.

Til støjende redskaber hører bl.a. alle former for motoriserede græsklippere, benzin- og eldrevne hækklippere, fræsere, generatorer, benzin- og eldrevne save.

Det skal endvidere bringes i erindring, at brug af manuelle græsslåmaskiner, under nogle forhold kan virke generende på de nærmeste naboer.