Banner
Alt det skønne fra kolonihaven

Panoramabilleder fra Kanas forskellige smukke vinkler

Kana hjælper Plejecentret Skovhuset


Fra mandag den 26. til fredag den 30. juni vil Plejecentret Skovhuset benytte fælleshuset for ældre plejehjemsbeboere, hvoraf mange tidligere har haft kolonihave i Kana.
De vil benytte huset og terassen i dagtimerne fra kl. 0900 til 1400.

Kana er glade for, at vi kan støtte Skovhusets beboere, så de får lidt afveksling i hverdagen.

Brug af støjende redskaber

- Med henvisning til Ordensreglement for Haveforeningen Kana, §9, bekendtgøres flg.:

Brug af støjende redskaber (haveredskaber og andre redskaber) er forbudt efter nedenstående retningslinjer:

I perioden 1. maj til 31. august:
I weekender fra lørdag kl. 1400 til mandag kl. 0700.
Endvidere på helligdage fra kl. 0000 til kl. 0700 den efterfølgende hverdag.

For Grundlovsdag gælder flg.: Denne betragtes som almindelig hverdag. Falder dagen på en lørdag, søndag eller helligdag, forholdes som i weekender.

I perioden 1. september til 30. april:
Brugen af redskaber skal finde sted med rimelig hensyntagen til omgivelserne, bl.a. naboerne.

Til støjende redskaber hører bl.a. alle former for motoriserede græsklippere, benzin- og eldrevne hækklippere, fræsere, generatorer, benzin- og eldrevne save.

Det skal endvidere bringes i erindring, at brug af manuelle græsslåmaskiner, under nogle forhold kan virke generende på de nærmeste naboer.

Førstepræmie for velholdt have

Græsstien 6

År 2013 - 2014 - 2015 - 2016:
Græsstien 6 (Have nr. 45).

Havevandringer i juni 2017


Datoerne for havevandringerne er mandag d. 12. juni og tirsdag d. 27 juni.

Vejnavne og vejnumre for Kolonihaveforeningen Kana

Kanas havehuse

Planlagte arrangementer i 2017

 • Torsdag 13. april:
  • Flaghejsning
 • Fredag 23. juni:
  • Sankt Hans aften
 • Søndag 20. august:
  • Bytte-/klunsedag
 • Lørdag 26. august:
  • Skovtur
 • Lørdag 30. september:
  • Sæsonafslutningsfest

Radio Humleborg

Radio Humleborg Logo

I forlængelse af Frederiksborg Amts Avis artikel om have 43 i Kana blev have 43 få dage efter opsøgt af Humleborg Radio.